Genel Kurs Yöneticileri: Nilgün Köksal, Ayla Günlemez
OLGULARLA İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU - Kurs Salonu 1
KATILIMCI: 30 KİŞİ (Hekim)
Yöneticiler: Şule Yiğit, Nuray Duman
09:00 - 09:30 Solunum Fizyolojisi, Temel Kavramlar ve Solunum Destek İlkeleri Ayşe Anık
09:30 - 10:00 Akciğer Koruyucu Stratejiler Özkan İlhan
10:00 - 10:30 Pulmoner Grafikleri Yorumlama Selvi Gülaşı
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 11:30 Non-invaziv Ventilasyon: Tercihler ve Senkronizasyon Hakan Ongun
11:30 - 12:00 Volüm Hedefli Mekanik Ventilasyonda Optimizasyon Demet Terek
12:00 - 12:30 Yüksek Frekanslı Osilatuar Ventilasyon Uygulamaları: İlkeler ve Endikasyonlar Bayram Ali Dorum
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 14:30 Yenidoğanda İnhale Nitrik Oksit Tedavisi Uygulamaları Ali Ulaş Tuğcu
14:30 - 15:00 Özellikli Hastalıklarda İleri Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Salih Çağrı Çakır
15.00 - 15.30 Ventilatör İlişkili Akciğer Hasarı ve Önlenmesi Selma Aktaş
15:30 - 16:00 YYBÜ'de Ventilasyonda Zor Anlar, Zor Olgular Gülsüm Kadıoğlu Şimşek
16:00 - 16:30 ARA  
16:30 - 18:00 Lusi Bebek ile Akciğer Simulasyonu Uygulamaları İstemi Han Çelik
Bayram Ali Dorum
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
SİMÜLASYONLARLA AŞIRI DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI (ADDA) BEBEK YÖNETİMİ KURSU - Kurs Salonu 2
KATILIMCI: 40 KİŞİ (Hekim-Hemşire)
Yöneticiler: Mehmet Yalaz, Nihal Demirel
09:00 - 09:30 Doğum Öncesi: Beklentiler, Aile Görüşmesi, Hazırlıklar Berna Hekimoğlu
09:30 - 10:00 Doğum Odası Yönetimi ve Transport Duran Yıldız
10:00 - 10:30 Güncel Rehberler ile Respiratuvar Distres Sendromu Yönetimi Gözde Kanmaz Kutman
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 11:30 ADDA'lı Bebeklerde Hemodinami ve İnotrop Kullanımı Murat Konak
11:30 - 12:00 ADDA'lı Bebeklerde Enteral Beslenme Sadrettin Ekmen
12:00 - 12:30 ADDA'lı Bebeklerde Parenteral Beslenme Aslı Okbay Güneş
12:30 - 13:00 İntraventriküler Kanama ve Periventriküler Lökomalazi: Akut Dönem ve İzlem Pelin Doğan
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 14:30 Gelişen YYBÜ bakımında Patent Duktus Arteriyozus Yönetimi Bilge Bayraktar
14:30 - 15:00 Nekrotizan Enterokolit: Önleme, Medikal Tedavi, Cerrahi Sema Arayıcı
15:00 - 15:30 ADDA'lı Bebeklerde Prematürite İlişkili Morbiditelerin Önlenmesi Levent Korkmaz
15:30 - 16:00 ADDA'lı Bebeklerde Taburculuğa Hazırlık ve Taburculuk Sonrası İzlem Birgül Livoğlu Say
16:00 - 16:30 ARA  
16:30 - 18:00 Paul Bebek ile Simülasyon Uygulamaları Gözde Kanmaz Kutman
Sara Erol
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
SİMULASYONLU DOĞUM SALONUNDA STABİLİZASYON KURSU - Kurs Salonu 3
KATILIMCI: 40 KİŞİ (Hekim, Hemşire)
Yöneticiler: Şerife Suna Oğuz, Serdar Cömert
09:00 - 09:30 Doğum Salonunda Teknolojik Gelişmeler Seda Yılmaz Semerci
09:30 - 10:00 Kord Klemplemenin Geciktirilmesi ve Özel Durumlar Fatma Hilal Yılmaz
10:00 - 10:30 Altın Dakikalarda Solunum Desteği, NIV ve Oksijen Uygulamaları Özgül Bulut
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 11:30 Doğum Salonunda İnvaziv Ventilasyon Gökhan Büyükkale
11:30- 12:00 Doğum Salonunda Surfaktan Uygulamaları Özgün Uygur
12:00 - 12:30 Doğum Salonunda Siyanozlu Bebeğe Yaklaşım Ahmet Özdemir
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 14:30 Doğum Salonunda Hipoksik Bebeğin Yönetimi Bora Baysal
14:30 - 15:00 Doğum Salonunda Cerrahi Acil Durumlara Yaklaşım Erbu Yarcı
15:00 - 15:30 Doğum Salonunda Hidropik Bebeğin Stabilizasyonu Betül Siyah Bilgin
15:30 - 16:00 Doğum Salonundan Transport Sinan Tüfekçi
16:00 - 16:30 ARA  
16:30 - 18:00 TORY Bebek ile Doğum Salonu Senaryoları Simülasyonu Özge Altun Köroğlu
Özgün Uygur
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ (CRRT) KURSU - Kurs Salonu 4
KATILIMCI: 30 KİŞİ SINIRLI (Hekim)
Yöneticiler: Nejat Narlı, Dinçer Yıldızdaş
09:00 - 09:45 CRRT’de Terminoloji ve Çalışma Prensibi Nejat Narlı
09:45 - 10:30 Yenidoğanda CRRT Kullanımı ve Başlangıç Ayarları Hacer Y. Yıldızdaş
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 11:45 Set, Kateter, Filtre, Sıvı Seçimi ve Antikoagulasyon R. Dinçer Yıldızdaş
11:45 - 12:30 Uygulama Sırasında Karşılaşılabilecek Sorunlar, Alarmlar ve Çözümleri Oğuz Dursun
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği  
14:00 - 15:00 Video Gösterimi ve CRRT Makinası, Set Kurulumu, Antikoagulasyon Pratiği Nejat Narlı, Dinçer Yıldızdaş, Özgül Salihoğlu, Oğuz Dursun
15:00 - 15:45 Böbrek Hastalıklarında CRRT ve Olgu Sunumu Özgül Salihoğlu
15:45 - 16:00 ARA  
16:00 - 16:45 Metabolik Hastalıklarda CRRT ve Olgu Sunumu Muhittin Çelik
16:45 - 17:30 ECMO ve CCRT Tanıl Kendirli
17:30 - 18:00 Kursun Değerlendirilmesi-Kapanış Tüm eğitimciler
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
YENİDOĞANDA İLERİ UYGULAMALAR KURSU - Kurs Salonu 5
KATILIMCI: 40 KİŞİ (Hekim)
Yöneticiler: Hülya Bilgen, Hilal Özkan
09:00 - 09:30 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Non-invaziv Monitorizasyon Meliha Aksoy
09:30 - 10:00 Akciğer Ultrasonografisi (POCUS) Aslı Memişoğlu
10:00 - 10:30 Kranial Ultrasonografi Fuat Emre Canpolat
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 11:30 Amplitüd Entegre Elektroensefalografi (aEEG) İpek Güney Varal
11:30 - 12:00 Near Infrared Spektroskopi (NIRS) Hülya Özdemir
12:00 - 12:30 Teröpatik Hipotermi ve Nöroprotektif Tedaviler Sabriye Korkut
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 14:30 Non-invaziv Ventilasyon Yöntemleri: HFNC ve Nazal HFO Özlem Kalyoncu Bozkurt
14:30 - 15:00 Yüksek Frekanslı Ventilasyon Dilek Kahvecioğlu
15:00 - 15:30 İnhale Nitrik Oksit Hasan Akduman
15:30 - 16:00 Ekstrakorperal Membran Oksijenizasyon (ECMO) Emel Okulu
16:00 - 16:30 ARA
16:30 - 18:00 Olgular Eşliğinde İleri Uygulamalar Aslı Memişoğlu
Dilek Kahvecioğlu
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
ZOR VE ÖZELLİKLİ DURUMLARDA BESLENME KURSU - Kurs Salonu 6
KATILIMCI: 40 KİŞİ (Hekim, Hemşire)
Yöneticiler: Canan Türkyılmaz, Yasemin Akın
09:00 - 09:30 ÇDDA Bebeklerde Beslenme Hedefleri İlkay Er
09:30 - 10:00 ÇDDA Bebeklerde Enteral Beslenme; Kime, Ne Zaman, Nasıl? Arzu Akdağ
10:00 - 10:30 ÇDDA Bebeklerde Parenteral Beslenme; Kime, Ne Zaman, Nasıl? Osman Baştuğ
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 11:30 Orofaringeal Anne Sütü ve Minimal Enteral Beslenme Önerileri Selim Sancak
11:30 - 12:00 NEK’te Beslenme Stratejileri Burak Ceran
12:00 - 12:30 PDA ve Akut Böbrek Hasarında Beslenme Atalay Demirel
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 14:30 BPD’nin Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenmenin Yeri Ebru Yalın İmamoğlu
14:30 - 15:00 Kısa Barsak Sendromu ve Ostomili Bebekte Beslenme Musa Silahlı
15:00 - 15:30 Kritik Konjenital Kalp Hastalarında Beslenme Fatma Çakmak Çelik
15:30 - 16:00 ARA  
16:00 - 16:30 Parenteral Beslenme İlişkili Komplikasyonların Önlenmesi ve Düzeltilmesi Sema Tanrıverdi
16:30 - 17:00 Nörogelişim ve Nöroproteksiyon Amaçlı Beslenme Fatma Kaya Narter
17:00 - 17:30 Preterm Beslenmesinin Uzun Dönem Sonuçları Mustafa Kara
17:30 - 18:00 Grup Tartışması ve Kapanış
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
NEONATAL KRİTİK KONJENİTAL KALP HASTALIĞINA YAKLAŞIM VE TARAMASI KURSU - Kurs Salonu 7
KATILIMCI: 40 KİŞİ (Hekim, Hemşire)
Yöneticiler: Dilek Dilli, Serdar Beken
09:00 - 09:30 Neonatal Kritik KKH: Genel Bakış Dilek Dilli
09:30 - 10:00 Doğum Salonu Bakım İlkeleri ve Transport Nurdan Dinlen Fettah
10:00 - 10:30 Siyanotik Bebeğe Yaklaşım Nilüfer Matur Okur
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 11:30 Neonatal Kritik KKH Erken Tanı Araçları: Prenatal ve Postnatal Senem Alkan Özdemir
11:30 - 12:00 Nabız Oksimetre Taraması: Olgu Senaryoları, Video Gösterimi ve Pratik Uygulama Senem Alkan Özdemir
12:00 - 12:30 Ülkemizde Neonatal Kritik KKH Taraması:Dünü, Bugünü, Yarını Ahmet Öktem
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 14:30 PDA Yönetimi: Tedavi, Ne zaman?, Nasıl? Neonatolog ve Çocuk Kardiyoloji Gözüyle Dilek Dilli
Erkut Öztürk
14:30 - 15:00 Genel ve Hastalık Özgün KKH Preop Bakım İlkeleri: Olgu Senaryoları Dilek Dilli
15:00 - 15:30 Genel ve Hastalık Özgün KKH Postop Bakım İlkeleri: Olgu Senaryoları Erkut Öztürk
15:30 - 16:00 ARA  
16:00 - 16:30 Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarında Beslenme Nurdan Dinlen Fettah
16:30 - 17:00 Kritik Konjenital Kalp Hastalıklarında Taburculuk Planlanması ve İzlem Nilüfer Matur Okur
17:00 - 17:30 Grup Tartışması ve Kapanış
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
PERİFERİK YERLEŞTİRİLEN SANTRAL KATETER (PICC) KURSU - Kurs Salonu 8
KATILIMCI: 30 KİŞİ SINIRLI (Hekim, Hemşire)
Yöneticiler: Ali Bülbül, Hasan Sinan Uslu
09:00 - 09:45 PICC Kateteri: Tanımlar, Tarihçe, Temel Yaklaşımlar Hasan Sinan Uslu
09:45 - 10:30 PICC Kateteri Uygulama Endikasyonları - Damar Seçimi - Venöz Anatomi Umut Zubarioğlu
Ali Bülbül
10:30 - 11:15 PICC Kateteri Takılma İşlemi (Video) Umut Zubarioğlu
Ali Bülbül
11:15 - 11:45 ARA  
11:45 - 12:30 Damar Yolu Girişimlerinde Enfeksiyonun Önlenmesi Evrim Kıray Baş
12:30 - 13:15 PICC Uygulamasında Bakım ve Hemşirelik Takibi Melek Selalmaz
13:15 - 14:30 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:30 - 14:45 PICC Kateter Bakım Uygulamaları Ebru Türkoğlu Ünal
14:45 - 15:30 PICC Kateteri Komplikasyonlarına Yaklaşım Ali Bülbül
15:30 - 16:00 ARA  
16:00 - 17:00 PICC Kateteri Uygulama Pratiği (Maket Üzerinde) Duygu Açar
Hasan Avşar
17:00 - 17:30 PICC Uygulamalarındaki Püf Noktalar Deneyim Paylaşımı ve Tartışma
18:00 - 19:30 Yurt Dışı Burs Sınavı
20:00 - 21:00 TND Fellow Yemeği
YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KURSU - Kurs Salonu 9
KATILIMCI: 30 KİŞİ
Yöneticiler: Ebru Temizsoy, Şule Özdemir
14:00 - 14:30 Doğum Odasında Yenidoğanın Stabilizasyonu Fatma Hacıoğlu
14:30 - 15:00 Doğumhaneden YYBÜ'ye Güvenli Transport Nevin Uygur
15:00 - 15:30 Solunum Desteği Alan Yenidoğanın Bakımı Melek Altun
15:30 - 16:00 ARA  
16:00 - 16:30 Preterm Bebeklerin Beslenmesinde Güncel Öneriler Rabia Uslubaş
16:30 - 17:00 Yenidoğanlarda Bütünleştirici Gelişimsel Bakım Modeli Nihal Özoğlu
17:00 - 17:30 Aile Merkezli Bakım Yaklaşımı Kısmet Bektaş
17:30 - 18:00 Grup Tartışması ve Kapanış
PREMATÜRE YENİ DOĞANDA TEN TENE TEMAS: NEDEN, NASIL, NE ZAMAN? - Kurs Salonu 10
KATILIMCI: 30 KİŞİ
Yönetici: Betül Acunaş
13:00 - 13:30 Geçmişten Günümüze Kanguru Bakım, Aile Merkezli Bakım, Aile Entegre Bakım Yaklaşımları: Tanımlar, Kavramlar Saadet Arsan
13:30 - 14:00 Standart Kanguru Bakım Uygulamaları Hülya Bilgen
14:00 - 14:30 Yüksek Riskli Zor Vakalarda Kanguru Bakımı: Ne zaman? Nasıl? Sezin Ünal
14:30 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:30 ARA  
15:30 - 16:30 Senaryolar-Uygulamalar İlke Mungan Akın
Sezin Ünal
 

SALON A

SALON B

SALON C

08:30 - 09:30 AÇILIŞ
Esin Koç
   
09:30 - 10:00 AÇILIŞ KONFERANSI
Başkan: Esin Koç
Savaşlarda Yenidoğan ve Bebek Sağlığı
Enver Hasanoğlu
10:00 - 10:30 ARA  
10:30 - 12:00 KONFERANS: Recent Advances in Perinatal Neonatal Medicine PANEL: YYBÜ'de Kateter Kullanımında Pratik Yaklaşımlar HEMŞİRELİK OTURUMU: YYBÜ'de Hemşirelik Hizmet Süreçleri
Başkanlar: Eren Özek, Zeynep İnce Başkanlar: Oğuz Tuncer, Hasan Sinan Uslu Başkanlar: Ercan Tutak, Ebru Temizsoy
Can We Improve Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants?
Roger Soll
Umbilikal ve Santral Venöz Kateterler: Kime, Ne Zaman, Ne Kadar Süre?
Abdullah Kurt
Yenidoğan Hemşiresi Klinikte Ne Yapar? Mevzuat Ne Söyler?
Şule Özdemir
Care for the Most Premature Infants- Recent Advances and Open Questions
Charles Roehr
Periferik Yerleştirilmiş Santral Kateterler (PICC): Güncel Öneriler
Evrim Kıray Baş
YYBÜ'de Sağlık Hizmeti Sunumunda Standartların Oluşturulması
Aysun Yılmaz
  Kateter Yerleştirmede Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri
Umut Zubarioğlu
YYBÜ'de Beklenmedik Durumlar: Komplikasyon mu? Malpraktis mi?
Nuran Üstün
Kateter İlişkili Enfeksiyonlar: Önleme ve Tedavi Stratejileri
Ayşen Sumru Kavurt
Hemşire Gözüyle Uygulama Hatalarına Yaklaşım
Özlem Eriş
12:00 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU

Başkan: Begüm Atasay
Doğumdan 52. Haftaya Kadar Prematüre Beslenme Sanatı
Konuşmacı: Fuat Emre Canpolat
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 15:00 UYDU SEMPOZYUM

Başkan: Hasan Özkan
Lung Ultrasound to Identify RDS and the Need for Surfactant Therapy
(RDS'yi ve Sürfaktan Tedavisi İhtiyacını Belirlemek İçin Akciğer Ultrasonu)
Konuşmacı: Francesco Raimondi
15:00 - 16:30 FORUM   HEMŞİRELİK OTURUMU: Yenidoğan Hemşireliğinde Eğitim ve Bakım Yaklaşımları
Başkan: Canan Seren Başkanlar: Özgül Salihoğlu, Gülçin Bozkurt
Yenidoğan Ventilasyonunda Doğrular Yanlışlar
Hilal Özkan,
Funda Tüzün Erdoğan,
Emel Altuncu
Yenidoğan Hemşireliği: Ülkemiz ve Gelişmiş Ülkelerdeki Durum
Esma Köylü
Yenidoğan Hemşireliği Felsefesi, Neonatal Nurse Practioner Kavramı ve Bakım Yaklaşımları
Ayşe Karakoç
Yenidoğan Hemşireliğinde Kavram ve Kuramlar
Şadiye Dur
YYBÜ’de Aile Merkezli Bakım Yaratma Stratejileri
Funda Güler
16:30 - 17:00 ARA  
17:00 - 18:30 PANEL: Bronkopulmoner Displazide Güncel Başlıklar KARŞIT GÖRÜŞLER HEMŞİRELİK OTURUMU:YYBÜ Hemşirelik Bakımında Güncel Konular
Başkanlar: Saadet Arsan, Nuray Duman Yenidoğanlarda TPN Hazırlamasında Hangi Yöntem? Başkanlar: İbrahim Caner, Tuğçe Baykal
Hangi Tanımlama ve Hangi Belirteçler?
Özmert Özdemir
Başkanlar: Hülya Bilgen, Derya Büyükkayhan Neonatal Vasküler Erişim
Ebru Temizsoy
BPD Tanısında Hangi Görüntüleme? Ne Zaman?
Şahin Takçı
Bireysel
Serdar Cömert
Non İnvaziv Ventilasyon
Mehmet Büyüktiryaki
Güncel Önleme ve Tedavi Stratejileri
Şebnem Çalkavur
Standart
Şerife Suna Oğuz
Yenidoğan Taramalarında Püf Noktalar: Hemşirenin Rolü
Şehrinaz Sözeri
Steroid Tedavisinde Son Öneriler
Özgür Olukman
Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğanda Görüntüleme Beslenmede Oral Motor Uyaran Girişimleri
Kısmet Bektaş
  Başkanlar: Ayşegül Zenciroğlu, Tamer Güneş  
Akciğer Grafisi
Özden Turan
 
Akciğer USG
Hasan Tolga Çelik
 
 

SALON A

SALON B

SALON C

08:30 - 10:00 KONFERANS: Emerging Topics in Neonatology PANEL: Prematüre Bebeklerde Kafein Tedavisi: Tartışmalara Yanıt Arıyoruz HEMŞİRELİK OTURUMU: YYBÜ'de Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi
Başkanlar: Mehmet Vural, Begüm Atasay Başkanlar: Ayhan Taştekin, Mustafa Aydın Başkanlar: Arzu Dursun, Mehtap Recepoğlu
Personalized Medicine in Neonates with Seizures
Maria Roberta Cilio
Başlama Zamanı: Erken mi Geç mi?
Kadir Şerafettin Tekgündüz
Anne Sütü Bileşimi ve Klinik Yararları
Özge Serçe Pehlevan
Doz Yaklaşımları: Düşük Doz? Yüksek Doz? Ara Doz?
Sezin Ünal
En Uygun Anne Sütü Sağma Yöntemleri? Sağılan Sütün Saklanması?
Neslihan Bozkurt
What did We Learn About Amazing Power of Fetal Brain Using 4D Sonograhpy and Artifical Intelligence?
Asım Kurjak
Kısa Dönem Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Mustafa Dilek
YYBÜ’de Anne Sütü Oranlarını Artırma Stratejileri
Elif Özalkaya
Uzun Dönem Olumlu ve Olumsuz Etkileri
Nilay Hakan
Özel Durumlarda Beslenme
Nihal Özkan
10:00 - 10:30 ARA  
10:30 - 12:00 KONFERANS: Updates on Important Topics PANEL: Yenidoğan Yoğun Bakım Pratiğinde Sepsis HEMŞİRELİK OTURUMU: Kritik Hastalıklarda Sonuçların İyileştirilmesi: Klinik Deneyimler
Başkanlar: Betül Acunaş, Nilgün Köksal Başkanlar: Mehmet Mutlu, Leyla Bilgin Başkanlar: Şenol Bozdağ, Nevin Uygur
Update on Non-Invasive Ventilatory Support
Charles Roehr
Güncel Tanı Yöntemleri: Pratikte Hangilerini Tercih Edelim?
Cüneyt Tayman
Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğanın Bakımı
Selin Çelebioğlu
Sepsis Önleme Stratejileri: Güncel Öneriler
Cumhur Aydemir
IVH Riski Farkındalığını Sağlama ve Önlemede Hemşirenin Rolü
Zeynel Gökmen
Congenital CMV in 2024
Francesco Raimondi
Akılcı Antibiyotik Kullanımında Dikkat Edilecek Noktalar
Erdal Taşkın
YYBÜ'de Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu: Nelere Dikkat Edelim?
Ayşen Orman
Sepsiste Adjuvan Tedaviler: Hangilerini Kullanalım?
Emrah Can
Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi
Nehir Ulu Öğüt
12:00 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU

Başkan: Fahri Ovalı
Anne Sütünün Referansında Bebek Beslenmesi ve Biyotikler
Konuşmacı: Yekta Öncel
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU

Başkan: Canan Seren
Karaciğeri Tutan Metabolik Hastalıklar ve Tirozinemi Tip-1
Konuşmacı: İlyas Okur
15:00 - 16:30 FORUM   HEMŞİRELİK OTURUMU: YYBÜ'de Bakımın Sürekliliği
Başkan: Fahri Ovalı Başkanlar: Nurdan Uraş, Tülin Gündoğdu
Yenidoğan Acilleri
Evrim Alyamaç Dizdar
Tuğba Erener Ercan
Melek Akar
Sağlıklı Yenidoğan Cildine Stratejik Yaklaşım: Verniksin Kritik Rolü
Suzan Şahin
Mikrobiyatanın Yenidoğan Sağlığı Üzerine Etkileri
Nilgün Karadağ
Yenidoğan Hemşireliğinde Bütünleşik Gelişimsel Tedavi Yaklaşımları
Funda Güler
Yenidoğan Banyosunda Kanıt Temelli Uygulamalar
Bilge Şahin
16:30 - 17:00 ARA  
17:00 - 18:30 PANEL: YYBÜ'de Bireyselleştirilmiş Yaklaşımlar KARŞIT GÖRÜŞLER Hemşire Sözel Bildiri Oturumu
Başkanlar: Mehmet Yalaz, Nurullah Okumuş Yenidoğan Sarılıklarında Hangi Eğrileri Kullanalım? Başkanlar:
Esra Arun Özer, Nihal Demirel, Nurdan Uraş, Gülçin Bozkurt, Ayşe Karakoç, Şadiye Dur
Solunum Sıkıntılı Yenidoğanda
Serdar Alan
Başkanlar: Ayşe Korkmaz Toygar, Tülin Gökmen Yıldırım
Patent Duktus Arteriyozusta
Mehmet Yekta Öncel
Eski Eğriler
Didem Arman
Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında
Ayla Günlemez
Yeni Eğriler
Emel Okulu
Neonatal Sepsiste
İstemi Han Çelik
Yenidoğan Konvülsiyonlarında İlk Anti-Epileptik Tercihim
  Başkanlar: Hasan Çetin, Yalçın Çelik
Fenobarbital
Hatice Tatar Aksoy
Levatirasetam
Belma Saygılı Karagöl
 

SALON A

SALON B

SALON C

08:30 - 10:00 KONFERANS: Contraversial Topics in Neonatology PANEL: YYBÜ'de Her Yönü ile Beslenme HEMŞİRELİK OTURUMU: YYBÜ'de Preterm Morbiditelerinin Azaltılması
Başkanlar: Şule Yiğit, Ebru Ergenekon Başkanlar: Ayşe Ecevit, Filiz Tiker Bakar Başkanlar: Bilin Çetinkaya, Aydın Gücer
Probiotic Usage in Neonates: What does Evidence Based Guidelines Tell Us?
Roger Soll
Preterm Bebeklerde Enteral Beslenmede Güncel Öneriler
Nilgün Altuntaş
İyatrojenik Kan Kaybını ve Transfüzyonları Nasıl Azaltalım?
Eda Çeçen
Preterm Beslenmesinde Anne Sütü Güçlendiricileri
Gonca Sandal
Preterm Bebeklerde NEK Önleme Stratejileri
Şahin Hamilçıkan
Controversies in HIE: Should We Cool Infants with Mild HIE?
Maria Roberta Cilio
Parenteral Beslenmede Güncel Öneriler
Dilek Ulubaş Işık
Bronkopulmoner Displazinin Azaltılması ve Önlenmesi
Kıymet Çelik
Refeeding Sendromu: Neler Bilmeliyiz, Ne Zaman Düşünmeliyiz?
Ferda Özlü
Prematüre Retinopatisinin Önlenmesi
Nükhet Aladağ Çiftdemir
10:00 - 10:30 ARA  
10:30 - 12:00 KONFERANS: Prematürelerde Önemli Morbiditelerde Güncel Yaklaşımlar OLGULARLA YENİDOĞANA YAKLAŞIM: Geç Preterm ve Term Yenidoğanlarda Solunum Sıkıntısı HEMŞİRELİK OTURUMU: YYBÜ'de Özel Bakım Gerektiren Durumlar
Başkan: Canan Türkyılmaz Başkanlar: Esra Arun Özer, Nihat Demir Başkanlar: Afşin Kundak, Melek Altun
Neonatal ARDS: Nedir, Ne Kadarını Tanıyoruz?
İlke Mungan Akın
Yenidoğanın Geçici Takipnesi: Ne Zaman Korkalım?
Ferit Kulalı
Acil Durumlarda Bakım Yaklaşımı
Melek Selalmaz
PDA: Nasıl Yönetelim?
Sevilay Topçuoğlu
Persistan Pulmoner Hipertansiyon: Tanı ve Tedavi Önerileri
Senem Alkan Özdemir
Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Bakım
Dilek Yavuzcan Öztürk
NEK Patogenezinde Güncel Değişiklikler: Kimde? Nasıl? Ne zaman NEK?
Mete Akisu
Mekonyum Aspirasyon Sendromu: Güncel Yaklaşım
Dilek Sarıcı
Cilt Bütünlüğü Bozulmuş Yenidoğanın Bakımı
Fatma Hacıoğlu
Prematüre Morbiditelerinde Anne Sütü: Ne Zaman, Nasıl Uygulayalım?
Sertaç Arslanoğlu
Konjenital Diyafragma Hernisi-Cerrahi Öncesi ve Sonrası Süreç Yönetimi
Gamze Demirel
YYBÜ Enfeksiyonlarının Önlenmesi
Rana Rehap Sert
12:00 - 13:00 UYDU SEMPOZYUMU

Başkan: Ebru Ergenekon
Neonatolojide Teknolojik İleri Adımlar:
Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Nabız Oksimetre Taraması ve NIRS Monitorizasyonu
Dilek Dilli
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ  
14:00 - 15:30 PANEL: Sarılık PANEL: Neonatal Nörolojide Tartışılan Başlıklar PANEL: Doğal Afetlerde Yenidoğan Yönetimi
Başkanlar: Serdar Ümit Sarıcı, Güner Karatekin Başkanlar: Nedim Samancı, İbrahim Hirfanoğlu Başkanlar: Ramazan Özdemir, Ferda Özlü
Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı: Tanım ve Tedavideki Zorluklar
Fatma Nur Sarı
Nöromonitorizasyon ile Nöroprognoz Öngörülebilir mi?
M. Nevzat Çizmeci
Büyük Depremde Neler Yaşandı? Neonatolog Gözüyle
Selahattin Akar
Sarılıkla İlgili Güncel ve Farklı Kılavuz Önerileri
Tuğba Gürsoy
Nörokritik YD YBÜ Konsepti Nedir? Gözleme Dayalı Öneriler
Özge Aydemir
YYBÜ’lerimiz Depreme Ne Kadar Hazırlıklı İdi? Gelecek için Nasıl Hazırlanmalıyız?
Sadık Yurttutan
Direkt Hiperbilirübinemiye Güncel Yaklaşım
Deniz Anuk İnce
HİE Tedavisinde Devam Eden Tartışmalar
Defne Engür
Afetlerde Bebek Beslenmesi: Sahada Yaşanan Doğrular ve Yanlışlar
Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş
Bilirubin Modeli-Nörotoksisitesi
Abdullah Kumral
SSS Hastalıklarında Kök Hücre Tedavisi ve Diğer Adjuvan Tedaviler
Mustafa Ali Akın
Gelecekteki Afetlerde Sağlık Çalışanı Organizasyonu ve Psikolojik Destek Nasıl Sağlanmalı?
Nuriye Aslı Melekoğlu
15:30 - 16:00 ARA  
16:00 - 17:30 PANEL: Yenidoğanlarda Güncel Başlıklar PANEL: Yenidoğanlarda Hemodinami OLGULARLA YENİDOĞANA YAKLAŞIM: Sık Görülen Hematolojik Sorunlar
Başkanlar: Esra Önal, Sabahattin Ertuğrul Başkanlar:Yakup Aslan, Hüseyin Altunhan Başkanlar:Ali Haydar Turhan, Serdar Beken
Kök Hücre Tedavilerinde Son Öneriler
Fuat Emre Canpolat
Hedefe Yönelik USG ve EKO: Neonatolojide Güncel Öneriler
Hanifi Soylu
Neonatal Anemi
Birgin Törer
Yenidoğan Morbiditelerinde Genetik ve Cinsiyetin Önemi
Abdullah Barış Akcan
Pretermlerde Hipotansiyonun Değerlendirilmesi veYönetimi
İpek Güney Varal
Neonatal Trombositopeni
Nilüfer Güzoğlu
Yapay Zeka Uygulamalarında Son Durum
Sara Erol
Yenidoğanda Hipertansiyon: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
M. Kenan Kanburoğlu
Neonatal Pıhtılaşma Bozuklukları
Aslıhan Abbasoğlu
Maternal ve Neonatal RSV Aşıları: Güncel Gelişmeler
Ünal Sarıkabadayı
Neonatal Sepsiste Hemodinamik Bozulmalar: Klinik Yaklaşım
Dilek Dilli
Neonatal Lösemiler
Hasan Kahveci
17:30 - 18:30 TND Olağan Üstü Genel Kurul

SALON A

09:00 - 10:30 2023’de Yayınlanmış Önemli Çalışmalar
Başkanlar: Hasan Özkan, Abdullah Kumral
Cerebral Oximetry Monitoring in Extremely Pretern Infants. Hansen ML, et al. N Engl J Med 2023
Ebru Ergenekon
Two Years Outcomes After Minimally Invasive Surfactant Therapy in Preterm Infants: Follow-up of the OPTIMIST-A Randomized Clinical Trial- Dargaville PA, et al. JAMA 2023
Gözde Kanmaz Kutman
Expectant Management or Early Ibuprofen for Patent Ductus Arteriosus-Hundscheid T, et al. N Engl J Med 2023
Özge Sürmeli Onay
Eat, Sleep, Console Approach or Usual Care For Neonatal Opioid Withdrawal-Young LW, et al.N Engl J Med 2023
Özge Sürmeli Onay
Umbilical Cord Milking in Nonvigorous Infants: A Cluster-Randomized Crossover Trial- Katheria AC, et al. Am J Obstet Gynecol 2023
Ebru Türkoğlu Ünal
Two-year outcomes following a randomised platelet transfusion trial in preterm infants-Moore CM, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2023
Ebru Türkoğlu Ünal
10:30 - 11:00 ARA  
11:00 - 12:00 Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Başkan: Mustafa Kul
Konuşmacı: Emre Dinçer
12:00 - 12:30 KAPANIŞ

Not: Bildirileri altı çizili hocalarımız sunacaktır.

Sözel Bildiri Oturumu-1 (SB1-SB10)
Tarih
: 25.04.2024
Saat
: 18.30-20.00
Salon
: D
Başkanlar: Mete Akisü, Hasan Sinan Uslu

 1. 18:30 – 18:38

SB01-Lactobacillus Reuteri Yenidoğanlarda İntestinal Kas Hücresi ve Ganglion Maturasyonunda Etki Yapabilir mi?

Esra Arun Özer1, Gurur Garip1, Senem Alkan Özdemir2, Aslı Çelik3, Osman Yılmaz3, Canberk Yılmaz4, Erdener Özer5

 1. 18:38 - 18:46

SB02 - Kolostrum Kökenli İntranazal Eksozom Tedavisinin PVL Sıçan Modelinde Nörorestoratif Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Funda Tüzün Erdoğan1, Şerife Beyza Türe2, Coşkun Armağan1, Bora Taştan2, Can Akyıldız1, Yusuf Güdücü2, Ceren Perihan Gönül2, Nuray Duman1, Hasan Özkan1, Şermin Genç2

 1. 18:46 – 18:54

SB03 - Deneysel Bir Nekrotizan Enterokolit Modelinde Apocynin’in Terapötik ve Koruyucu Etkisi

Göker Dinç1, Cüneyt Tayman2, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu3, Murat Çağlayan4

 1. 18:54 – 19:02

SB04 - Sürekli Ölçülen Cilt Altı Glikoz Düzeyi Değişikliklerinin Beyin Oksijenlenmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Melda Taş1, Ebru Ergenekon1, Laçın Cümşüdov1, Nurcan Hanedan1, İbrahim Murat Hirfanoğlu1, Canan Türkyılmaz1, Dilek Kahvecioğlu2, Esra Önal1, Esin Koç1

 1. 19:02 – 19:10

SB05 - Hipoksik İskemik Ensefalopatili Yenidoğanlarda MiRNA Ekspresyonu ve Biyomarker ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Erdal TAŞKIN1, Zehranur İLETMİŞ1, Ebru ÖNALAN2, Mustafa AYDIN1, Mehmet KILIÇ3

 1. 19:10 – 19:18

SB06 - Yoğun Bakımdaki Kritik Yenidoğan ve Süt Çocuklarında Hızlı Yeni Nesil Dizileme ile Genetik Tanı-İlk Türkiye Deneyimi

Bengisu Güner Yılmaz1, Özlem Akgün Doğan2, Özkan Özdemir3, Kaya Bilgüvar3, Özden Hatırnaz Ng3, Gülşah Şebnem Özköse4, Eylül Aydın4, Ayça Yiğit4, Aybike Yiğit4, Atalay Demirel7, Selma Aktaş7, Baran Cengiz Arcagök7, Ebru Kazancı7, Sare Güntülü Şık8, İbrahim Bingöl8, Özge Umur8, Melike Ersoy Olbak9, Serdar Beken7, Uğur Işık10, Ayşe Korkmaz Toygar7, Agop Çıtak8, Adil Mardinoğlu11, Uğur Özbek12, Yasemin Alanay2

 1. 19:18 – 19:26

SB07 - Kinezyo-Bant Tekniğinin Oral Beslenme, Yutma Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Geç Preterm Bebeklerde Yutma Sesinin Analizi

Nilay Çömük Balcı1, Deniz Anuk İnce2, Ayşe Nur Ecevit2, Balkar Erdoğan3, İlknur Ezgi Doğan4, Özden Turan2, Aylin Tarcan3

 1. 19:26 – 19: 34

SB08 - Prematüre Bebeklerdeki Kord Kanındaki Kemokin Düzeylerinin Antenatal Oksidatif Stres Kaynaklı Morbiditeler ile İlişkisi

Gözdem Kaykı 1, Erdal Sağ1, Ferid Aliyev1, Seza Özen1, Şule Yiğit1

 1. 19: 34 – 19:42

SB09 - Trombosit Glikoprotein VI Haplotip ve Düzeylerinin Prematürelerde Sepsis ve Morbiditeler ile İlişkisinin Araştırılması

İlker Gönen1, Beril Yasa2, Merih Çetinkaya3

 1. 19:42 – 19:50

SB10 - Konjenital Diyafragma Hernisinde EKMO İhtiyacı veya Mortalite Riskinin Değerlendirilmesi

Emel Okulu1, Yasemin Ezgi Köstekci1, Ferhan Demirtaş1, Doğan Kaymaz1, Ergun Ergün2, Gülşah Aynaoğlu Yıldız3, Ufuk Ateş2, Gülnur Bahadır2, Ömer Erdeve1, Fatma Begüm Atasay1, Saadet Arsan1

Sözel Bildiri Oturumu-2 (SB11-SB20)
Tarih
: 26.04.2024
Saat
: 13.30-15.00
Salon
: D
Başkanlar: Saadet Arsan, Gözde Kanmaz Kutman

 1. 13:30 – 13:38

SB11 - Sağlıklı Geç Preterm Yenidoğanların Akciğer Fonksiyonlarının Term Yenidoğanlar İle Karşılaştırılması

ELİF OZAN1, SERCAN ÖZTÜRK1, DUYGU ERGE2, ABDULLAH BARIŞ AKCAN3, PINAR UYSAL2, AYŞE ANIK3

 1. 13:38 – 13:46

SB12 - Umbilikal Kord Kanı Epinefrin ve Kortizol Düzeyleri Solunum Desteği İhtiyacı İçin Öngörü Belirteci Olabilir mi?

Kadir Şerafettin Tekgündüz1, Dilara Korkut1, Mustafa Kara1, Sibel Ejder Tekgündüz2

 1. 13:46 – 13:54

SB13 - Bronkopulmoner Displazi Tanısını Öngörmede "Saturasyon Oksijen Basınç İndeksi" Değeri Nedir?

AHMET DEMİR1, HÜLYA ÖZDEMİR1, SİNEM GÜLCAN KERSİN1, ASLI MEMİŞOĞLU1, HÜLYA SELVA BİLGEN1, EREN ÖZEK1

 1. 13:54 – 14:02

SB14 - Bronkopulmoner Displazinin Önlenmesinde Postnatal Steroidlerin Akciğer Etkilerinin Ultrason İle Değerlendirilmesi

Sevde Nur Vural1, Ümit Ayşe Tandırcıoğlu1, Serdar Alan1

 1. 14:02 – 14:10

SB15 - Antimikrobiyal Emdirilmiş PICC Kateterlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Prospektif, Vaka-Kontrollü Çalışma

Ali Bülbül1, Hasan Avşar1, Adil Umut Zübarioğlu1, Alper Divarcı1, Ebru Türkoğlu Ünal1, Evrim Kıray Baş1, Hasan Sinan Uslu1

 1. 14:10 – 14:18

SB16 - Geç Preterm Bebeklerde Spontan Motor Hareketler ve Erken Dönem Nörolojik Gelişimin Plasenta Histopatolojisi İle İlişkisi

Alara Akdeniz1, Deniz Anuk İnce2, İlknur Ezgi Doğan3, Ebru Şebnem Ayva4

 1. 14:18 – 14:26

SB17 - Antenatal Steroid Uygulanmış ve Uygulanmamış Geç Pretermlerin Çocukluk Döneminde Nörogelişimsel Değerlendirilmesi

Süheyla Piyade1, Evrim Kıray Baş2, Ebru Ayyıldız3, Gizem Kara Elitok3, Ebru Türkoğlu Ünal2, Ali Bülbül2, Hasan Sinan Uslu2, Alper Divarcı4, Hasan Avşar2, Öykü Korubeyi Bezci5

 1. 14:26 – 14:34

SB18 - Ulusal İşitme Tarama Programında Başarısız Olan Yenidoğanlarda İlave Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

İbrahim Yılar1, Betül Acunaş1, Rıdvan Duran1, Nükhet Aladağ Çiftdemir1, Şenay Dindar1

 1. 14:34 – 14:42

SB19 - Diyabetik Anne Bebeklerinde Yaşamın Erken Döneminde Arterial Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi

İlker Gönen1, Helen Bornaun2, Merih Çetinkaya3, Beril Yasa2

 1. 14:42 – 14:50

SB20 - Postkonsepsiyonel Yaşa Göre TSH ve Serbest T4 Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Emine Demet Öztürk1, Şule Yiğit2, Zeynep Alev Özön3, Gözdem Kaykı2, Hasan Tolga Çelik2, Elmas Nazlı Gönç1

Sözel Bildiri Oturumu-3 (SB21-SB30)
Tarih
: 26.04.2024
Saat
: 18.30-20.00
Salon
: D
Başkanlar: Nuray Duman, Ümit Sarıcı

 1. 18:30 – 18:38

SB21 - Prematüre Bebeklerde Başlangıç Solunum Desteği Olarak Senkronize ve Non-senkronize NIPPV'nin Karşılaştırılması

Emel Okulu1, Yasemin Ezgi Köstekci1, Ferhan Demirtaş1, Elvis Kraja1, Doğan Kaymaz1, Ömer Erdeve1, Fatma Begüm Atasay1, Saadet Arsan1

 1. 18:38 - 18:46

SB22 - Sürfaktan Veriliş Yöntemlerinin Akciğer Havalanmasına Etkisinin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi

Davut Bozkaya1, Mustafa Şenol Akın1, Ömer Ertekin1, Şehribanu Işık1, Evrim Alyamaç Dizdar1, Şerife Suna Oğuz1

 1. 18:46 – 18:54

SB23 - Erken Pulmoner Hipertansiyon Varlığı Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Bronkopulmoner Displaziyi Öngörebilir mi?

Mustafa Şenol Akın1, Gökçe Kaş2, Emre Aydın3, Aslıhan Köse Çetinkaya1, İbrahim Ece2, Fatma Nur Sarı1, Evrim Alyamaç Dizdar1

 1. 18:54 – 19:02

SB24 - Geç Preterm ve Term Bebeklerde Oral Beslenme Becerisinin Yapay Zeka Tabanlı Cihaz (Neosafe) İle Belirlenmesi

Ayşe Ecevit1, Balkar Erdoğan2, Deniz Anuk İnce1, Meltem Aksu3, Sezin Ünal1, Özden Turan1, Ahmet Saracoğlu2, Aylin Tarcan2

 1. 19:02 – 19:10

SB25 - Takrolimus Kullanan Organ Nakilli Anne Bebeklerinde Anne Sütü ile Beslenme

DUYGU TUNCEL1, EMİNE ASUMAN COBAN1, GİZEM KAVRAM1, NİLÜFER YEĞİN1, ELİF KİRİT1, LEYLA BİLGİN1, BERİL YASA1, ELMAS ZEYNEP İNCE1

 1. 19:10 – 19:18

SB26 - Nekrotizan Enterokolit Tanısı ve Prognoz Öngörüsünde Ultrasonografinin Rolü

İrem İyigün1, Ferid Aliyev1, Şule Yiğit1

 1. 19:18 – 19:26

SB27 - Ciddi Hiperbilirubinemi Yeni Geliştirilen Bir İndeks İle Doğumda Öngörülebilir mi? Retrospektif Kesitsel Pilot Çalışma

Mustafa Törehan Aslan1, 2, Zeynep İnce1, Leyla Karadeniz Bilgin1, Beril Yaşa1, Meltem Bor1, Asuman Çoban1

 1. 19:26 – 19:34

SB28 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Emzirme ve Relaktasyon Merkezine Başvuran Hastaların Klinik Değerlendirilmesi

Melda Tas1, Nihal Özkan1, Canan Türkyılmaz1, Aydan Avdan2, Murat Akın3, İbrahim Murat Hirfanoğlu1, Esra Önal1, Ebru Ergenekon1, Esin Koç1

 1. 19:34 – 19:42

SB29 - Covıd-19 Pandemisinin İkincil Yönü: Yenidoğan Ünitelerinde Sağlık Hizmetleri İlişkili Enfeksiyon Sıklığına Etkisi

Hasan Avşar1, Ali Bülbül1, Ebru Türkoğlu Ünal1, Evrim Kıray Baş1, Hasan Sinan Uslu1, Alper Divarcı1

 1. 19:42 – 19:50

Kord Kanı D Vitamini Düzeyi, Standart D Vitamini Takviyesi ve D Vitamini Eksikliğinin Neonatal Morbiditeler İle İlişkisi

Ezgi Yangın Ergon1, Bayram Ali Dorum1

Tartışmalı Poster-1 (TP1-TP6)
Tarih
: 25.04.2024
Saat
: 13.20-14.00
Salon
: D, poster başı
Başkanlar
: Neslihan Tekin, Zeynel Gökmen

 1. 13:20 – 13:26

TP1 - Yeni Bir Yenidoğan Nöromotor Değerlendirme Skalası: Neonatal Infant Motor Assessment Scale (NIMAS)

Nilay Çömük Balcı1, Mustafa Ali Akın2

 1. 13:26 – 13:32

TP2 - Neonatal Hipoksik İskemik Ensefalopati: Hafif Evre Hastaların Nörolojik Prognozu ve Tedavi Stratejilerinin Analizi

Mustafa Canbeldek1, Coşkun Armağan2, Hüseyin Bahadır Şenol3, Burak Baykara4, Ayşen Bahar Baykara5, Handan Güleryüz Uçar6, Uluç Yiş3, Funda Erdoğan2, Nuray Duman2, Hasan Özkan2

 1. 13:32 – 13:38

TP3 - Pozitif Basınçlı Ventilasyon Uygulanan Yenidoğanların Nörogelişimsel Olarak Değerlendirilmesi

Mustafa Berkay Kılıç1, Dilek Kahvecioğlu1, Özge Balcı2, Serpil Özkoç Erol2, Melda Taş Ersun1

 1. 13:44 – 13:50

TP5 - Hasta Term Yenidoğanlar İçin Standart ve Bireyselleştirilmiş Parenteral Beslenme Solüsyonlarının Karşılaştırılması

Seda Aydogan1, Dilek Dilli1, Cem Geyik1, Nihan Yıldız Yıldırım1, Sariye Elif Özyazıcı Özkan1, Ahmet Özyazıcı1, Nurdan Dinlen Fettah1, Hasan Akduman1, Ferit Kulalı1

 1. 13:50 – 13:56

TP6 - Prematüre Bebeklerde Standardize Edilmiş Hazır Total Parenteral Nütrisyon Solüsyonu Kullanımının Klinik Sonuçlara Etkisi

Demet Oğuz1, Mehmet Gündüz1, Merih Çetinkaya1

Tartışmalı Poster2 (TP7-TP12)
Tarih
: 26.04.2024
Saat
: 13.20-14.00
Salon
: D salonu önü, Poster başı
Başkanlar
: Esra Önal, Tuğba Gürsoy

 1. 13:20 – 13:26

TP7 - Preterm Bebeklerin Uzun Dönem Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Emine Çelik2, Nuran Üstün1, 2, Sertaç Arslanoğlu1, 2, Fahri Ovalı1, 2

 1. 13:26 – 13:32

TP8 - Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde Hiperkalsüri ve Renal Kalsifikasyon İlişkisi

Zeynep Tözendemir2, Fatma Narter1, Yasemin Akın1

 1. 13:32 – 13:38

TP9 - Diyabetik Anne Bebeklerinde Kord Perilipin 2 Düzeyinin Yenidoğan Antropometrik Ölçümlere Etkisi

KIYMET ÇELİK1, NURTEN ZARİF ÖZKAN1, İKBAL ÖZEN BÜYÜKÇETİN2, SEMA ARAYICI1, ZEYNEP KIHTIR1, HAKAN ONGUN1, HALE ÜNVER TUHAN3

 1. 13:38 – 13:44

TP10 - Geç Neonatal Sepsis Tanılı Hastalarda Hasta Başı CRP Düzeyinin Serum CRP Düzeyi İle Karşılaştırılması

Pınar Kılıç1, Sercan Öztürk2, Ayşe Anık1

 1. 13:44 – 13:50

TP11 - Prematüre Bebeklerde Serum Çinko Düzeyleri: Ne Durumdayız?

Sinem Gülcan Kersin1, İbrahim Kandemir2, Akan Yaman2, Neslihan Yıldırım Saral3, Handan Hakyemez Toptan1, Hülya Özdemir1, Hülya Selva Bilgen1

 1. 13:50 – 13:56

TP12 - Prematüre Bebeklerde Vitamin B12 Eksikliği

Cansu Sivrikaya Yıldırım1, Hilal Özkan1, Melike Sezgin Evim2, İpek Güney Varal3, Fatma Kocael1, Kevser Üstün Elmas1, Salih Çağrı Çakır1, Nilgün Köksal1

 1. 13:56 – 14:02

TP4 - İntrauterin Büyüme Kısıtlılığında Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Dönemi Fonksiyonel Gastrointestinal Bozuklukları

Ayşegül İnamlık Gümüşlü1, Ayşe Korkmaz Toygar1, Serdar Beken1, Atalay Demirel1, Selma Aktaş1, Baran Cengiz Arcagök1, Eda Albayrak Biber1

Tartışmalı Poster 3 (TP13-TP19)
Tarih
: 27.04.2024
Saat
: 13.15-14.00
Salon
: D, poster başı
Başkanlar
: Zeynep İnce, Afşin Kundak

 1. 13:15 – 13:21

TP13 - Yenidoğan Bebeklerde Kulak Deformitelerinin Sınıflandırılması ve Non-İnvasiv Teknikle Düzeltilmesi: İlk Sonuçlarımız

Deniz Anuk İnce1, Ayşe Nur Ecevit1, Hande Buse Bol1, Özden Turan1, Sezin Ünal1, Aylin Tarcan2

 1. 13:21 – 13:27

TP14 - Ülkemizde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Kafein Tedavisi Kullanımının Değerlendirilmesi

Sezin Ünal1, Serdar Beken2, Deniz Anuk İnce1, Özden Turan1, Ayşe Korkmaz Toygar2, Ayşe Ecevit1, Abdullah Barış Akcan3, Mustafa Ali Akın4, Selma Aktas5, Nükhet Aladağ Çiftdemir6, Emel Altuncu7, Hüseyin Altunhan8, Baran Cengiz Arcagök9, Didem Armangil10, Banu Aydın11, Leyla Bilgin12, Erhan Çalışıcı13, Şebnem Çalkavur14, Kıymet Çelik15, Yalçın Çelik16, Bilin Çetinkaya17, Merih Çetinkaya18, Atalay Demirel19, Gamze Demirel20, Nazan Neslihan Doğan21, Pelin Doğan22, Mehtap Durukan23, Defne Engür24, Tuğba Erener Ercan25, Zeynel Gökmen26, İpek Güney Varal27, Selvi Gülaşı28, Ayla Günlemez29, Tuğba Gürsoy30, Handan Hakyemez Toptan31, Şerif Hamitoğlu32, Fatih İşleyen33, İrem İyigün34, Şebnem Kader35, Dilek Kahvecioğlu36, Gözdem Kaykı37, Murat Köstü38, Dilek Kurnaz39, Tural Mammadalıyev40, İlke Mungan Akın41, Nejat Narlı42, Emel Okulu43, Nilüfer Okur44, Özgür Olukman45, Fahri Ovalı46, Beyza Özcan47, Ahmet Özdemir48, Mustafa Özdemir49, Özmert Özdemir50, Esra Özer51, Hilal Özkan52, Gonca Sandal53, Dilek Sarıcı54, Cansu Sivrikaya55, Betül Siyah Bilgin56, Saime Sündüs57, Özge Sürmeli Onay58, Hüseyin Şimsek59, Ümit Ayşe Tandırcıoğlu60, Sema Tanrıverdi61, Kadir Şerafettin Tekgündüz62, Demet Terek63, Gaffari Tunç64, Turan Tunç65, Ercan Tutak66, Eda Tüfekçioğlu67, Funda Tüzün Erdogan68, Ersin Ulu69, Dilek Ulubaş Işık70, Nurdan Uraş71, Sait İlker Uslu72, İrem Ünal73, Fatma Hilal Yılmaz74

 1. 13:27 – 13:33

TP15 - Covıd-19 Pozitif Anneler ve Bebeklerinde Oksidan Ve Antioksidan Düzeyler Etkilenir Mi? Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Dilek Kahvecioğlu1, Burcu Ceylan Cura Yayla2, Ahmet Öktem1, Aslıhan Köse Çetinkaya1, Melda Taş Ersun1, Salim Neşelioğlu3, Özcan Erel3

 1. 13:33 – 13:39

TP16 - Yenidoğanlarda Ağrı Yönetiminde Deksmedetomidin Kullanımı

Gözdem Kaykı1, Nadir Yalçın1, Hasan Tolga Çelik1, Şule Yiğit1

 1. 13:39 – 13:45

TP17 - Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Nonbronkoskopik Bronkoalveolar Lavaj Yönteminin İncelenmesi

Mustafa Kara1, Cansu Durna Karakaş1, Kadir Şerafettin Tekgündüz1

 1. 13:45 – 13:51

TP18 - Annelerin Kaygı Durumunun Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesinde Yatan Preterm Bebekler Üzerine Etkisi

Beyza Özcan1, Melek Büyükeren1, Ümmügülsüm Can2, Aytaç Kenar1, Eda Yakut Ferahkaya3

 1. 13:51 – 13:57

TP19 - Ebeveyn Perspektifiyle YYbü'lerde Anne-Baba ve Prematüre Bebek Teması: Covid-19 Pandemisi, Öncesi ve Sonrası

İlknur Okay1, Pırıl Okay1

Hemşire Sözel Bildiri Oturumu
Tarih
: 26.04.2024
Saat
: 17.00-18.30
Salon
: C
Başkanlar
: Esra Arun Özer, Nihal Demirel, Nurdan Uraş, Gülçin Bozkurt, Ayşe Karakoç, Şadiye Dur

 1. 17.00 – 17:08

HSB1 - Anne Bebek Yogasının Annede Kırılgan Bebek Algısı Sendromu, Maternal Bağlanma,Depresyon-Anksiyete-Stres Üzerine Etkisi

Emine Sarıkamış Kale3, Zerrin Çiğdem1, Tuba Koç Özkan2, Yusuf Kale4, Eyüp Sarı5

 1. 17:16 – 17:24

HSB3 - Preterm Bebeklerde Periferik Yollu Santral Kateter Bakımında Palmar Grasp Refleksinin Ağrı ve Konfor Düzeyine Etkisi

TÜRKAN KADİROĞLU1, İLKNUR BUDANCAMANAK1, EBRU BETÜL ALBAYRAK1, KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ2, MUSTAFA KARA2

 1. 17:24 – 17:32

HSB4 - Pretermlerde Nonfarmakolojik Bakım Etkinliğinin Yakın Kızılötesi Spektroskopi (NIRS) Ölçümü ile Değerlendirilmesi

EBRU BETÜL ALBAYRAK1, KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ1, İLKNUR BUDANCAMANAK1, MUSTAFA KARA1

 1. 17:32 – 17:40

HSB5 - Laringomalazili Bir Bebekte Neosafe İle Beslenmenin Değerlendirilmesi

Zekiye Sekili1, Tuğba Barsan Kaya1, Özge Sürmeli Onay1, Balkar Erdoğan1

 1. 17:40 – 17:48

HSB6 - Non-İnvaziv Ventilasyon Uygulanan Prematürelerde Pozisyonun Etkileri: Randomize Crossover Çalışma

Funda Güler1, Seher Sarıkaya Budak2, Ayşe Anık3, Emel Güleroğlu1, Münevver Kaynak Türkmen3, Hüsniye Çalışır2

 1. 17:48 – 17: 56

HSB7 - Prematüre Bebeklerde Oragastrik Sonda Tespitinin Çıkarılmasında Kullanılan Farklı Materyallerin Cilt Durumuna Etkisi

Esra Tural Büyük2, Bilge Şahin Işık1, Hatice Uzşen2, Merve Koyun2, Ferhan İren Karal1

 1. 17:56 – 18:04

HSB8 – Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi olan Depremzede Ebeveynlerin Deneyimleri ve Psikososyal Sorunlar

Asena Taşgıt1, Büşra Yıldırım2

 1. 18:04 – 18:12

HSB9 - Orogastrik Sonda Uygulaması: İki Farklı Formülün Karşılaştırılması (Pilot Çalışma)

Durkadın Akman1, Gülhan Kayhan1, Gizem Yıldırım1, Beril Sarı1, Emine Kaya1, Kıymet Çelik1, Sema Arayıcı1, Hakan Ongun1

Olgu Bildiri Sunum
Tarih
: 25.04.2024
Saat
: 13.20-14.00
Salon
: D, poster başı
Başkanlar
: Betül Acunaş, Özge Sürmeli Onay, Bilin Çetinkaya, İsmail Kürşad Gökçe, Halil Değirmencioğlu, Melek Büyükeren

 1. 13:20 – 13:24

OBS1 - Kabindeki Yenidoğanlar: Hiperbarik Oksijen Tedavisi Güvenli ve Etkili mi?

GİZEM KAVRAM1, DUYGU TUNÇEL1, BERİL YAŞA1, LEYLA BİLGİN1, ELMAS ZEYNEP İNCE1, EMİNE ASUMAN ÇOBAN1

 1. 13:24 – 13: 28

OBS2 - “Ex-Utero Intrapartum” Tedavi – Exıt: Maternal ve Neonatal Sonlanım

BERİL YAŞA1, GİZEM KAVRAM1, ELİF KİRİT1, AYSUN KADAKAL1, MELTEM BOR1, 2, ELMAS ZEYNEP İNCE1, MUKADDER ORHAN SUNGUR3, CÖMERT ŞEN4, TUĞBA SİVRİKOZ5, LEYLA BİLGİN1

 1. 13:28 – 13:32

OBS3 - Perfore Nekrotizan Enterokolitte Başarılı Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması: Olgu Sunumu

Seda Aydogan1, Merve Duman Küçükkuray2, Meltem Aksu1, Berna Uçan3, Hasan Akduman1, Ferit Kulalı1

 1. 13:32 – 13:36

OBS4 - Yenidoğanda Düküntüden Tanıya: Langerhans Hücreli Histiyositoz

Aygün İsmailova1, Sevgican Şahin1, Mustafa Ali Akın1, Hülya Kangal Şimşek1, Alper Uygun1

 1. 13:36 – 13:40

OBS5 - Prenatal Madde Kullanımının Yenidoğan Üzerindeki Etkileri: Neonatal Çekilme Sendromu ve Hipertrofik Pilor Stenozu Olgusu

Melda Tas1, Cem Geyik1, Dilek Kahvecioğlu1

 1. 13:40 – 13:44

OBS6 - Stafilokokus Aureus Sepsisi Komplikasyonu Mural Enfektif Endokarditli Yenidoğan Olgusu

İpek Kocaoğlu1, Özkan İlhan1, Nilay Hakan1, Ulviye Kırlı2, Arif Ortanca2, Haşim Olgun2, Sibel Tiryaki2

 1. 13:44 – 13:48

OBS7 - Dev Kistik Higroma ile İzlenen Bir Olgu Sunumu

Betül Tokgöz Çuni1, Seval Ergani2, Zehra Arslan1, Savaş Kaan Ünsal1, Samet Özlügedik3, Ferit Kulalı1, Ayşen Sumru Kavurt1

 1. 13:48 – 13:52

OBS8 - Kromozom 13q22 Delesyonu: Meckel Divertikülit’li Bir Olgu Sunumu

Zehra Arslan1, Eda Tüfekçioğlu1, Betül Tokgöz Çuni1, Yunus Emre Avcı1, Ayşen Sumru Kavurt1, Ferit Kulalı1

 1. 13:52 – 13:56

OBS9 - Warfarin Embriyopatisi Fenokopisi: Ggcx Mutasyonu Saptanan Bir Olgu

Doğan Kaymaz1, Arzu Ay2, Yasemin Ezgi Köstekci1, Seda Kaynak Sahap3, Ayşenur Özkaya4, Hasan Fatih Çakmaklı5, Hatice Mutlu2, 6, Elif Özsu7, Emel Okulu1, Ömer Erdeve1, Elif İnce5, Fatma Begüm Atasay1, Ömer Suat Fitöz3, Zeynep Şıklar7, Saadet Arsan1

 1. 13:56 – 14:00

OBS10 - Yenidoğanda Konjenital İshal Ve Osteopetrozis İle Giden Nadir Bir Olgu: PERCC 1 ve CLCN7 Gen Mutasyonu Birlikteliği

Meltem Aksu1, Nihan Yıldırım Yıldız1, Zehra Arslan1, Nergiz Öner2, Ferda Özbay Hoşnut3, Ayşen Sumru Kavurt1, Ferit Kulalı1