BİLDİRİ SON GÖNDERİM TARİHİ

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 11 ŞUBAT 2024 olarak belirlenmiştir.

BİLDİRİ SİSTEMİ GİRİŞ VE KAYIT

Yukarıdaki BGS butonuna tıklayarak online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, yukarıdaki butona tıkladıktan sonra açılan sayfada yer alan ‘Hesap oluşturun’ kısmından ilgili alanları doldurup öncelikle sisteme kayıt olmanız ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

1. Bildirilerin çevrim içi olarak http://uneko2024.com/ adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.
2. Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden a) sözel sunum, b) poster sunum ve c) olgu sunumu başlıkları altında gönderilebilecektir. Bilimsel kurul, bildirilerin sözel, poster veya olgu sunumu olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları

1. Bildiri özetleri online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar bildirinin sözel ya da poster olarak sunulması için tercih yapacaktır. Ancak son karar Bildiri Değerlendirme Jürisi tarafından verilecektir. Tüm olgu sunumları poster olarak sunulacaktır.
3. Bildiriler 4 ana başlık altında toplanacaktır. Klinik çalışmalar, Deneysel çalışmalar, Olgu sunumları ve Hemşire bildirileri
4. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
5. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
6. Yazarların çalıştıkları kurumların adı ve bulunduğu il belirtilmelidir.
7. Özet başlığı büyük harf ile yazılmalıdır.
8. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
9. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Olgu sunumlarında ise giriş, olgu, sonuç bölümleri bulunmalıdır.
10. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
11. Özet içinde çalışmanın yapıldığı merkezin adı ya da tanınmasına yol açacak bir veri bulunmamalıdır.
12. Olgu sunumu/serisi dışındaki çalışmalarda çalışmanın deseni yöntem başlığı altında mutlaka belirtilmelidir (Deneysel çalışmalarda: Hayvan çalışması, hücre kültürü, metodolojik çalışma şeklinde, Klinik çalışmalarda: Gözlemsel ve Girişimsel çalışmalar alt başlıkları içinde gözlemsel çalışmalar için: Kesitsel, olgu- kontrol, kohort (prospektif-retrospektif), girişimsel çalışmalar için: Randomize/yarı randomize, kontrollü/kendi kendine kontrollü, çapraz geçişli şeklinde).
13. Her bildiri özeti için en az 3 en fazla 5 adet olmak üzere anahtar kelime girilmelidir.
14. Özetin tamamı, başlık adı, yazar adı ve anahtar kelimeler hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ

• Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra kabul edilip edilmediği ve sunum şekli bildiriyi sisteme yükleyen hekimin e-posta adresine bildirilecektir.
• Kabul edilen tüm olgu sunumları e-poster olarak sunulacak ve içlerinden birine en iyi olgu sunumu ödülü verilecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki olguya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.
• Kabul edilen deneysel çalışmalardan en fazla 10 tanesi sözel bildiri olarak sunulacak ve bunların içinden birine en iyi deneysel çalışma birinciliği ödülü verilecektir. Jüri iki çalışma arasında ayrım yapamaz ise ödül ikiye bölünebilir.
• Kabul edilen klinik çalışmalar jüri tarafından oylanarak puan sırasına göre dizilecektir. İlk 30 tanesi 3 ayrı oturum şeklinde sözel olarak sunulacak ve her oturumda elemeyi geçenler arasından jüri tarafından ilk üç sıralama belirlenecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki çalışmaya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.
• Sıralamadaki ikinci 30 çalışma, 3 ayrı oturumda tartışmalı e-poster şeklinde sunulacaktır. Poster başında poster başkanlarının nezaretinde yapılacak sunumlardan sonra belirlenecek en iyi sunumlar arasından jüri tarafından en iyi tartışmalı e-poster birincisi seçilecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki çalışmaya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.
• Jüri tarafından sunulmaya değer bulunan diğer tüm klinik çalışmalar e-poster şeklinde sisteme yüklenecek ve katılımcılar tarafından kongre süresince izlenebilecektir.

Hemşire Bildirileri:

• Hemşireler tüm bildirilerini hemşire bildiri başlığı ile gönderecektir. Yazım kuralları hekim bildiri kuralları ile ortaktır.
• Hemşire bildirileri için 5 kişilik jüri görev yapacak ve en fazla 15 tane bildiri sözel bildiri olarak sunulmak üzere seçilecektir.
• Bu bildiriler içinden ilk üç sıradaki çalışmaya en iyi hemşire bildiri ödülü verilecektir. Birincilik ödülü jüri tarafından ayrım yapılamayan iki çalışmaya birden verilebilir, bu durumda ödül miktarı ikiye bölünür.

BİLDİRİ SAHİPLERİNİN KONGRE KAYDI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

Sözel bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir hekimin ön kabul mektubunda belirtilen tarihe kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Belirtilen tarihten önce kayıt yaptırmamış olan yazarların bildiri özetleri (Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı gereğince) kongre bildiri özetlerinde yer almayacaktır.